Kadra

Kadra

 

Kadra pedagogiczna

 Kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Posiadają bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby. Mają duża wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji przedszkolnej.
W swojej pracy, wykorzystują najnowsze koncepcje, metody i formy pracy, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Uwzględniają indywidualne podejście, zapewniając czas i uwagę dla każdego dziecka. Posiadają uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne umożliwiające rozwijanie i kreowanie indywidualnych zainteresowań i talentów każdego dziecka.
Nasi nauczyciele są profesjonalistami w zakresie edukacji przedszkolnej.
 
 
Specjaliści
W skład zespołu sprawującego opiekę nad dziećmi wchodzą również specjaliści z różnych dziedzin: metodyk, psycholog, logopeda, dietetyk i lekarz pediatra.
 
Metodyk czuwa nad prawidłową realizacją programu dydaktyczno – wychowawczego przedszkola, wspiera nauczycieli w budowaniu warsztatu pracy, konsultuje i pomaga nauczycielom w rozwiązywaniu spraw bieżących, monitoruje postępy edukacyjne dzieci.

Psycholog obserwuje dzieci w grupie, współpracuje i wspiera nauczycieli i rodziców udzielając im wskazówek i porad. Opracowuje program warsztatów psychologicznych dla dzieci, uczących dobrej komunikacji i twórczego myślenia. Prowadzi spotkania warsztatowe dla nauczycieli i dla zainteresowanych rodziców.

Logopeda organizuje indywidualną terapię logopedyczną, podczas, której prowadzi zabawy i ćwiczenia wspierające prawidłowy rozwój mowy dziecka.

Dietetyk dba o prawidłowe planowanie żywienia dzieci, układa jadłospisy dań o odpowiedniej kaloryczności, które zawierają niezbędne składniki pokarmowe i mineralne. Dba o prawidłowość procesów technologicznych oraz estetykę przygotowywanych posiłków.

Lekarz pediatra podczas cotygodniowych dyżurów udziela bezpłatnych porad i konsultacji. Po zbadaniu dziecka wystawia receptę i wypełnia kartę zdrowia z informacją dla rodzica. Dzięki stałej współpracy specjalistów z nauczycielami, zapewniamy dzieciom najwyższą jakość opieki.