Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

 

 

 

 

 

Chętnie udzielamy wszelkich informacji związanych z funkcjonowaniem naszego przedszkola, w razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z nami:

Niepubliczne Przedszkole im .Walta Disneya w Chrzanowie

ul. Kard. Wyszyńskiego 17 A

32-500 Chrzanów

nr telefonu do przedszkola: 0 535 846 145

nr telefonu do dyrektora przedszkola : 530 057 356

mail do przedszkola: przedszkole_disneya@wp.pl

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole im. Walta Disneya z siedzibą w Chrzanowie, ul. Kard. Wyszyńskiego 17a, a jego przedstawicielem jest Magdalena Nowak

2) inspektorem ochrony danych w Niepublicznym Przedszkolu im. Walta Disneya w Chrzanowie jest Pani Elżbieta Braś telefon 575 606 510 email: ela_bras@wp.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji edukacji Państwa dziecka na podstawie umowy z Niepublicznym Przedszkolem im. Walta Disneya w Chrzanowie o świadczenie usług z zakresu wychowania przedszkolnego.

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą – nie dotyczy

5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie:

*wybrać odpowiednią podstawę:

1.      Na podstawie decyzji Komisji Europejskie stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony nie dotyczy

2.      W tym zakresie nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji niemniej dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą:

a) prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi w postaci – nie dotyczy

b) wiążących reguł korporacyjnych – nie dotyczy-  zatwierdzonych przez GIODO;

c) standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską nie dotyczy

d) standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez GIODO i zatwierdzonych przez Komisję Europejską nie dotyczy

e) zatwierdzonego przez GIODO kodeksu postępowania nie dotyczy

f) certyfikatu ochrony danych osobowych nie dotyczy

g) zezwolenia GIODO na klauzule umowne nie dotyczy

h) zezwolenia GIODO na postanowienia administracyjne między organami lub podmiotami publicznymi.

Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego – nie dotyczy

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres – zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość realizacji umowy.

10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się w formie rozproszonych informacji na nośnikach danych.