Oferta dydaktyczna przedszkola

Oferta dydaktyczna przedszkola

 

 

Niepubliczne Przedszkole im. Walta Disneya oferuje bogaty program zajęć edukacyjno - wychowawczych, który realizowany będzie zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Zajęcia będą inspirować dzieci do emocjonalnego zdobywania nowych wiadomości i umiejętności, zapewniając im możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Dbając o prawidłowy rozwój młodego człowieka, zapewnimy dzieciom liczne zajęcia dodatkowe.
Priorytety :
  • Wychowanie i edukacja dzieci we współpracy z rodzicami.
  • Wzorowa, troskliwa opieka i wychowanie ku wartościom.
  • Ciągły rozwój osobowości i sfery emocjonalnej dziecka.
  • Troska o zdrowie fizyczne dziecka.
  • Wzorcowa placówka ułatwiająca rodzicom godzenie życia zawodowego i rodzinnego.
  • Elastyczna placówka przedszkolna dostosowana ściśle do potrzeb rodziców.
Program przedszkola zakłada bardzo dobre przygotowanie dzieci do edukacji szkolnej, uwzględnia pełny rozwój małego dziecka zarówno fizyczny, intelektualny, społeczny i kreatywny. Program w swej treści dotyczy następujących obszarów tematycznych: edukacji językowej, przyrodniczej, matematycznej, moralnej, społecznej, twórczej, zdrowotnej jak też będzie zawierał elementy profilaktyki logopedycznej.

 

 

·