Dydaktyka - maj

 Tematyka zajęć dydaktyczno - wychowawczych na maj 2018r.

GRUPA „PSZCZÓŁKI”

 

TYDZIEŃ I. „Świat dla odważnych”

·          Poprawne rozpoznawanie i nazywanie uczuć, stanów emocjonalnych,

·          Kształtowanie umiejętności pokazywania swoich emocji oraz panowania nad nimi,

·          Wzbogacenie wiedzy nt. sportów wymagających dużej odwagi, sportów ekstremalnych, a także zawodów dla odważnych,

·          Dostrzeganie swoich mocnych stron,

·          Wspieranie w dzieciach poczucia własnej wartości, poczucia bycia ważnym. podnoszenie ich wiary w siebie,

·          Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na podany temat oraz uważnego słuchania wypowiedzi innych,

·           Doskonalenie umiejętności sumowania oraz posługiwania się znakami  „<”, „>”, „+”.

 

Wiersz K. Szyngiera „Nocne strachy”

Ciemna nocka, ciemny pokój,
nic nie widzę, daj mi spokój!
Wyjdź z mojego pokoiku –
wielki strachu Fiku-Miku.

A strach skacze po pokoju,
także cały w niepokoju.
Fiku miku, raz dwa trzy,
coś się tutaj zaiskrzy.

Wielka głowa, dziesięć rąk,
zaraz będą tańczyć w krąg.
Obertasa, może polkę
i urządzi tu swawolkę.

A Michałek w łóżku leży,
oczom swoim już nie wierzy.
Kiedy ciemno, głucho jest,
straszek Fikuś już tu jest.
Wtem uliczne światła gasną,
razem z nimi straszek zasnął .
Zniknął, przepadł sobie gdzieś,
mały Michaś zasnął też.

TYDZIEŃ II. „Jestem Polakiem i Europejczykiem”

·          Kształtowanie poczucia przynależności do narodu i kraju,

·          Zapoznanie z legendami związanymi z Warszawą,

·          Wzbogacenie wiadomości nt. historii Krakowa, oraz poznanie legend miasta Krakowa,

·          Zapoznanie z ludowymi tradycjami Krakowa: piosenki, taniec i strój ludowy, szopki itp.,

·          Zapoznanie z wybranymi strojami regionalnymi, z melodią wybranych tańców ludowych,

·          Nauka wybranego tańca ludowego,

·          Poznanie nazw wybranych państw europejskich,

·          Kształcenie umiejętności szacowania odległości, mierzenia i porównywania długości,

·          Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

 

Wiersz „Nasze Podwórko”

Nasze podwórko to miejsce,

Które najlepiej znamy.

Wszyscy, bez żadnych wyjątków,
Takie podwórko mamy!

 

Nasze podwórko to teren

Najbardziej nam bliski na ziemi.

W zimie śnieg na podwórku leży,

A w lecie się trawa zieleni.

 

Gdy słońce świeci na niebie,

Wesołe jest nasze podwórko,

Smutniejsze zaś, gdy się zjawi

Pan deszcz, z ponurą chmurką.

 

Czasami z naszego podwórka,

Na którym się co dzień bawimy,

Widać wieże kopalni

Lub wielkiej huty kominy.

 

I czy to będzie w Gliwicach, w Toruniu

W Łomży, czy w Krośnie,

Gdy spojrzysz na nasze podwórko,

To stwierdzisz, że ono rośnie!

 

Bo naszym podwórkiem nie jest

To tylko co jest blisko.

Ale i traktor w polu,

I stadion, i lotnisko.

I jakiś stary zamek, i lasy na pagórkach,

I Wisła, która płynie

Środkiem naszego podwórka.

 

 

 

TYDZIEŃ III. „Majowe podróże”

 

·     Kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi i pamięci,

·     Rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia,

·     Doskonalenie umiejętności rozwiązywania działań matematycznych oraz zadań tekstowych,

·      Integrowanie dzieci podczas wspólnych zabaw oraz wyzwalanie w nich pozytywnych uczuć,

·      Rozpoznawanie napisu swojego imienia wśród innych imion,

·      Doskonalenie umiejętności układania wyrazów z sylab oraz zdań pojedynczych z wyrazów,

·      Doskonalenie umiejętności rozpoznawania kontynentów na globusie,

·      Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zagadek,

·      Rozwijanie umiejętności plastycznych.

Masażyk azjatycki”, zgodnie z treścią wierszyka:


Idzie pani, wietrzyk wieje – Idzie pani: tup, tup, tup

(na przemian uderzamy w plecy końcami palców);
dziadek z laską: stuk, stuk, stuk (uderzamy jednym palcem);
skacze dziecko: hop, hop, hop (uderzamy dłonią);
żaba robi długi skok
(uderzamy opuszkami palców w dwie odległe części pleców);
wieje wietrzyk: fiu, fiu, fiu (dmuchamy w szyję);
kropi deszczyk: puk, puk, puk (delikatnie stukamy wszystkimi palcami);
deszcz ze śniegiem: chlup, chlup, chlup
(uderzamy dłońmi zwiniętymi „w miseczki”);
a grad w szyby: łup, łup, łup (lekko uderzamy pięściami);
świeci słonko (ruchem okrężnym gładzimy dłonią plecy);
wieje wietrzyk (dmuchamy we włosy);
pada deszczyk (stukamy palcami);
czujesz dreszczyk? (lekko szczypiemy w kark).”

 

TYDZIEŃ IV. „Na święto Mamy i Taty niech będzie program bogaty”

·     Kształtowanie rozumienia jak ważna jest przynależność do rodziny,

·      Kształcenie umiejętności recytowania wierszy, śpiewania piosenek oraz tańczenia,

·      Zachęcanie do udziału w organizacji programu z okazji Dnia Mamy i Taty,

·      Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych,

·      Kształcenie umiejętności uważnego słuchania wypowiedzi innych oraz wypowiadania się na podany temat,

·      Rozwijanie umiejętności plastycznych,

·      Kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia – pobyt na świeżym powietrzu.

 

Zabawa paluszkowa – „Rodzina”

 

Ten paluszek to babunia, przy niej jest dziadunio. (kciuk i palec wskazujący)

Ten największy to tatunio, przy nim jest mamunia. (palec środkowy i serdeczny)

A to jest dziecinka małą, tralala la, la, la, la, (mały palec)

A to rączka moja cała, tralala, la, la, la. (cała ręka)

 

TYDZIEŃ V. „Dla wszystkich dzieci słońce przyjaźnie świeci”

·     Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla wszystkich ludzi,

·     Wzbogacenie wiadomości nt. życia ludzi mieszkających w różnych miejscach na świecie,

·      Poznawanie muzyki etnicznej różnych zakątków świata,

·      Kształtowanie postawy poszanowania praw wszystkich ludzi, odpowiedzialności za swoje postępowanie,

·      Kształcenie umiejętności współdziałania w grupie podczas: gier zespołowych, zabaw itp.

·      Kształtowanie intuicji geometrycznej,

·      Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,

·      Rozwijanie sprawności fizycznej.


Wiersz M. Brykczyńskiego „Prawa dziecka”

 

Niech się wreszcie każdy dowie, i rozpowie w świecie całym,

Że dziecko to także człowiek, tylko, że jeszcze mały.

Dlatego ludzie uczeni, którym należą się za to brawa,

Chcac wielu dzieci los odmienić , stworzyli dla Was mądre prawa.

Więc je na co dzień i od święta, spróbujcie dobrze zapamiętać:

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,

A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.

Mogę uczyć się wszystkiego co mnie zaciekawi

I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać

I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,

Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,

A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.

Tak się tu w wiersz poukładały prawa dla dzieci na całym świecie,

Byście w potrzebie z nich korzystały, najlepiej jak umiecie.