Dydaktyka - maj

 TEMATYKA ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNYCH

W MIESIĄCU MAJU

 

 

TYDZIEŃ I  „MIESZKAM W POLSCE”

 

·         Poszerzanie wiedzy na temat Polski.

·         Utrwalenie symboli narodowych.

·         Budzenie uczucia miłości i przywiązania do własnej ojczyzny.

·         Uporządkowanie wiedzy związanej z folklorem narodowym.

·         Poznanie podstawowych kroków narodowego, tańca ludowego.

·         Poznanie obrazu graficznego liczby 9 i kształtowanie jej pojęcia.

 

 

„Katechizm polskiego dziecka”

Władysław Bełza

 

— Kto ty jesteś?
— Polak mały.
— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.
— Gdzie ty mieszkasz?
— Między swemi.
— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.
— Czem ta ziemia?
— Mą Ojczyzną.
— Czem zdobyta?
— Krwią i blizną.
— Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze.

— A w co wierzysz?
— W Polskę wierzę.
— Coś ty dla niej?
— Wdzięczne dziecię.
— Coś jej winien?
— Oddać życie.

 

 

TYDZIEŃ II  „NA WSI”

 

·         Pogłębiania wiedzy na temat wsi.

·         Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych.

·         Budzenie ciekawości poznawczej.

·         Rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez zabawy dźwiękonaśladowcze.

·         Doskonalenie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów.

·         Poznanie obrazu graficznego wielkiej, drukowanej litery „K”.

 

 

Piosenka „Rolnik sam w dolinie”

 

Rolnik sam w dolinie, rolnik sam w dolinie.

Hejże, hejże, hejże ha, rolnik sam w dolinie.

Rolnik bierze żonę, rolnik bierze żonę,

Hejże, hejże, hejże ha, rolnik bierze żonę.

Żona bierze dziecko, żona bierze dziecko.

Hejże, hejże, hejże ha, żona bierze dziecko.

Dziecko bierze nianię, dziecko bierze nianię.

Hejże, hejże, hejże ha, dziecko bierze nianię.

Niania bierze kotka, niania bierze kotka.

Hejże, hejże, hejże ha, niania bierze kotka.

Kotek bierze myszkę, kotek bierze myszkę.

Hejże, hejże, hejże ha, kotek bierze myszkę.

Myszka bierze serek, myszka bierze serek.

Hejże, hejże, hejże ha, myszka bierze serek.

 

 

TYDZIEŃ III ŚWIĘTO MAMY, ŚWIĘTO TATY

 

·         Wzmacnianie więzi rodzinnych.

·         Wzbudzanie radości z uczucia obdarowywania bliskich prezentami.

·         Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami.

·         Przypomnienie nazw poznanych zawodów i wprowadzenie nowych.

·         Kształtowanie koncentracji uwagi.

·         Poznanie obrazu graficznego wielkiej, drukowanej litery „R”.

 

Piosenka „Piosenka o mojej rodzinie”

 

Coś wam powiem w sekrecie:

Czy to zimą, czy w lecie

ja z rodziną lubię spędzać czas

na wędrówkach dalekich,

tam gdzie góry i rzeki,

i gdzie szumi nieprzebyty las.

 

Rodzinna wyprawa,

noga lewa, noga prawa,

lewy but, prawy but.

Rodzinna wyprawa,

noga lewa, noga prawa

maszerują tup, tup.

 

Dziadek z mapą na przedzie

piękną trasą nas wiedzie,

za nim babcia, a za babcią ja.

Potem mama i siostra,

tatuś w tyle pozostał:

dźwiga plecak i prowadzi psa.

 

Rodzinna wyprawa,

noga lewa, noga prawa,

lewy but, prawy but.

Rodzinna wyprawa,

noga lewa, noga prawa

maszerują tup, tup.

 

 

 

TYDZIEŃ IV „W ZOO”

 

·         Uwrażliwianie na przyrodę i potrzeby zwierząt.

·         Rozwijanie zainteresowań światem zwierząt

·         Nabywanie wiedzy na temat kontynentów i regionów na świecie.

·         Posługiwanie się określeniami dotyczących stosunków przestrzennych.

·         Kształtowanie umiejętności pracy w zespole

·         Poznanie obrazu graficznego cyfry 0 i kształtowanie jej pojęcia.

 

Piosenka „W dalekich krainach”

 

Jak rodziców mam przekonać,

żeby mi kupili słonia

albo lwa, albo lwa.

Śmieszną małpkę chciałbym dostać

i żyrafę, co urosła

aż pod dach, aż pod dach.

 

Z takim słoniem, nawet małym,

można trąbić przez dzień cały:

Tra ta ta! Tra ta ta!

Lew zaryczy, ja zaśpiewam,

z małpką skakać chcę po drzewach:

Hopsasa! Hopsasa!

 

Mówi mama, mówi tata:

Jaka dla przyrody strata

wielka jest, wielka jest,

kiedy całkiem dzikie zwierzę

ktoś do domu sobie bierze.

Przecież wiesz, przecież wiesz!

Bo w dalekich są krainach

i nie wiedzą, co to zima,

śnieg i mróz, śnieg i mróz.

Lepiej mieć miłego pieska,

który w przedpokoju mieszka,

no i już, no i już!