Choroba maluszka

Choroba maluszka

 

 
 
 
 
 
 
Drodzy Rodzice

 
Zgodnie z zaleceniem  pediatry i na prośbę Rodziców prosimy ponownie o nie przyprowadzanie do przedszkola  dzieci z katarem i kaszlących. Takie maluszki nie będą przyjmowane na zajęcia tylko natychmiast odsyłane do domu, aby nie zarażały zdrowych dzieci.
 

 
Przypominamy także, że maluszek po chorobie może powrócić do przedszkola dopiero wówczas, gdy otrzymamy od Państwa zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach. Proszę o przekazywanie takich zaświadczeń wychowawczyniom. Bez zaświadczenia maluszek nie będzie mógł po chorobie wrócić do przedszkola.
 

 

 
Jeżeli dziecko ma alergię i katar czy kaszel jest jej powodem ( katar biały, nie zielony ) także prosimy o przyniesienie odpowiedniego zaświadczenia od lekarza o występującej alergii u maluszka.
 

Przypominamy także, że w przedszkolu nie możemy podawać dzieciom żadnych lekarstw, kropelek, syropów itp.