Dydaktyka - wrzesień 2017

Dydaktyka - wrzesień 2017

 TEMATYKA ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNY dla grupy Żabek

W MIESIĄCU WRZEŚNIU

 

I TYDZIEŃ "NASZE PRZEDSZKOLE"

             Pierwszy tydzień września poświęcony będzie poznaniu się i integracji dzieci w grupie. Żabki w trakcie słuchania opowiadania „W drodze do przedszkola” rozwijać będą umiejętność słuchania i pamięci. Przedszkolaki uczestniczyć będą w spacerze po przedszkolu w trakcie, którego będą oglądać wszystkie jego pomieszczenia (sale przedszkolne innych grup, hol, szatnie, kuchnie itp.). Nauczyciele będą zwracać uwagę na zasady bezpiecznego poruszania się po budynku. Podczas zajęć dydaktycznych nauczą się rymowanki z pokazywaniem pt. „Przyjaciele Trampolinka”. Na zajęciach umuzykalniających przedszkolaki będą kształtować umiejętność uważnego słuchania Poznają i utrwalą znajomość własnych znaczków. W trakcie wyjść na spacer dzieci będą podejmować próby odnajdywania ich w szatni. Podczas zajęć plastycznych Żabki będą doskonalić sprawność manualną – wylepiać plasteliną. Ponadto będą dostrzegać efekty swojej pracy – zachwycać się, satysfakcja z własnego sukcesu. Podczas tych zajęć przedszkolaki będą również rozwijać umiejętność wypowiadania się.

 

TEMATYKA:

·       „Trampolinek odwiedza przedszkole”,

·       „Przyjaciele Trampolinka”,

·       „Oto ja”,

·       „Mam swój znaczek w szatni i w łazience”,

·       „Kolorowy Trampolinek”,

 

„Przyjaciele Trampolinka”

Trampolinek mówię wam,

kłania się dziś wszystkim nam.

A wiewiórka ruda kita,

wesoło się z nami wita.

Tu sikorka przyleciała

i wesoło zaćwierkała.

Krecik zjawił się w ogrodzie,

będzie nas odwiedzał co dzień.

 

„Z Trampolinkiem do przedszkola”

1. Mamo, tato, a w przedszkolu

jest wesoły Trampolinek.

I dlatego tam przychodzi

dużo chłopców i dziewczynek.

 

Ref. Z Trampolinkiem tu i tam,

ty go znasz i ja go znam.

Z Trampolinkiem tu i tam,

tu i tam.

Z Trampolinkiem tu i tam,

ty go znasz i ja go znam.

Z Trampolinkiem tu i tam,

tu i tam.

                                                 

                                                  2. Nasz wesoły Trampolinek

z dziećmi bawi się od rana.

Podskakuje, tańczy, śpiewa,

buzia zawsze roześmiana.

Ref. Z Trampolinkiem…

 

II TYDZIEŃ „WSZYSY RAZEM”

Podczas zabawy „Jak masz na imię” przedszkolaki będą utrwalać znajomość imion kolegów oraz poczucie własnej wartości. Wysłuchają wiersza „Trzy słowa” podczas, którego kształtować będą umiejętność codziennego stosowania zwrotów grzecznościowych. Nauczą się również krótkiej rymowanki pt. „Słowa” rozwijając przy tym umiejętność uważnego słuchania i pamięci. W trakcie pobytu na świeżym powietrzu będą budować zamki z piasku i stawiać babki, grabić piasek oraz szukać kasztanów, żołędzi w pobliskim parku.        Na zajęciach plastycznych Żabki będą doskonalić sprawność manualną poprzez wykonywanie korali z makaronu. Umiejętność rysowania głowonogów i umiejętność przechodzenia od bazgrania do prób rysowania schematu postaci człowieka dzieci będą kształtować w trakcie zajęć dydaktycznych pt. „Postać człowieka”. Z kolei myślenie przyczynowo – skutkowe będą doskonalić podczas zabawy dydaktycznej „Dobieramy do pary”. Celem bieżącego tygodnia będzie rozwijanie więzi społecznych – przestrzeganie zasad życia przedszkolnego.  

             

TEMATYKA:

·       „Magiczne słowa”,

·       „Malowane korale”,

·       „Postać człowieka”,

·       „Zasady grzecznego przedszkolaka”,

·       „Lubimy malować,

 

„Trzy słowa”

Są trzy czarodziejskie słowa

powiedziała mądra sowa.

Pierwsze słowo to DZIĘKUJĘ,

niech go nigdy nie brakuje.

Drugie słowo wam ogłoszę

to magiczne słowo PROSZĘ.

I PRZEPRASZAM – trzecie z nich.

Nie wstydź się używać ich.

 

III  TYDZIEŃ „JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM"      

Trzeci tydzień września nasze przedszkolaki rozpoczną od nauki zabawy paluszkowej podczas, której rozwijać będą umiejętność dostrzegania rytmu. W trakcie ćwiczeń oddechowych będą oni doskonalić umiejętność prawidłowego wdechu i wydechu. Podczas licznych zabaw ruchowych zarówno w Sali przedszkolnej jak i na świeżym powietrzu Żabki będą rozwijać ogólną sprawność ruchową. Dzieci będą kształtować umiejętność wyrażania swoich emocji, rozwijać swoje ekspresyjne możliwości, a także doskonalić mowę i twórcze myślenie podczas zajęć dydaktycznych pt. „Moje emocje”. Kształtować będą umiejętność wyrażania swoich emocji gestem i mimiką. W bieżącym tygodniu przedszkolaki będą kontynuować naukę rozróżniania stronności własnego ciała, kształtując umiejętność rozróżniania prawej ręki. Żabki będą różnicować elementy muzyki określając m.in. nastrój nagrania. Wysłuchają i naucza się rymowanki, której celem jest nauka prawidłowego siedzenia na zajęciach:

„Nóżka w kokardkę, plecy prościutkie, tak siedzą dzieci grzeczniutkie”

Podczas zajęć plastycznych Żabki poznają sposoby posługiwania się klejem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 

TEMATYKA:

·       Dzień przedszkolaka”,

·       „Moje emocje”,

·       „Ręka prawa”,

·       „Radosne miny”,

·       „Dziewczynka i chłopiec”,

„Trampolinek z dziećmi bawił się paluszkami”

- zabawa paluszkowa

Bawiły się dzieci, bawiły paluszkami.

Jak jeden nie może, to drugi mu pomoże.

Bawiły się dzieci, bawiły paluszkami

Jak drugi nie może, to trzeci mu pomoże.

Bawiły się dzieci, bawiły paluszkami

Jak trzeci nie może, to czwarty mu pomoże.

Bawiły się dzieci, bawiły paluszkami

Jak czwarty nie może, to rączka mu pomoże itd.

 

 

IV TYDZIEŃ „PANI JESIEŃ”

Ostatni tydzień września poświęcony będzie Jesieni. Przedszkolaki wzbogacać będą wiedzę na temat przygotowania się niektórych zwierząt do zimy. Wysłuchają opowiadania pt. „W ogrodzie przedszkolnym”. Podczas spaceru do pobliskiego parku Żabki będą zbierać liście a po powrocie do przedszkola układać będą z nich bukiety. Po czym będą porównywać, który bukiet jest bardziej kolorowy lub największy. W trakcie zajęć plastycznych pt. „Jeż” dzieci moczyć będą dłonie w kolorowych farbach i odciskać ją będą na grzbiecie jeża tak, by powstały kolce. Dzieci będą poruszać się po przestrzeni sali zgodnie z wskazówkami nauczyciela np. dwa kroki do przodu, trzy kroki w prawo itp. Żabki będą układać historyjkę obrazkową o Trampolinku – będą wycinać ilustracje, opowiadać ich treść, układać we właściwej kolejności, budować poprawne, proste i zrozumiałe zdania.                                                                                                                       

  

TEMATYKA:

·       „W ogrodzie przedszkolnym”,

·       „Jeż ma kolce”,

·       „Gdzie siedzi miś?”

·       „Dary jesieni - warzywa”,

·       „Kolory jesieni”,

 

„W ogrodzie przedszkolnym”

Pewnego jesiennego dnia Trampolinek wyszedł z dziećmi do ogrodu przedszkolnego. Przedszkolaki zauważyły, że z drzew spadło bardzo dużo liści i pomyślały, że należałoby je posprzątać. Postanowiły, że zagrabią liście i w ten sposób pomogą panu dozorcy, który na co dzień wykonuje tę pracę. Trampolinek oczywiście też wziął się do pracy. Nagle przed nim przebiegła ruda wiewiórka.

- Wiewióreczko, wiewióreczko! – zawołał. – Gdzie się tak spieszysz?

- O, witaj Trampolinku! Jestem bardzo zajęta. Gromadzę w dziupli zapasy przed zimą. Muszę zdążyć, zanim spadnie śnieg.

- A co takiego zbierasz? – zapytał ciekawy Trampolinek.

- Bardzo lubię orzechy, żołędzie i różne nasiona.

Kiedy tak rozmawiali o zimowych zapasach, na niebie pojawił się klucz żurawi odlatujących do ciepłych krajów.

- Gdzie one lecą i dlaczego jest ich tak dużo?

– Żurawie, tak jak bociany, co roku opuszczają nasz kraj przed zimą, aby spędzić ją w ciepłych krajach. Jest im u nas za zimno i nie ma dla nich pożywienia. Wrócą wczesną wiosną, gdy zacznie robić się ciepło i stopnieje śnieg.

- Aha... To pewnie i nasza koleżanka sikorka też niedługo odleci. Muszę się z nią szybko pożegnać.

- Nie Trampolinku, sikorki zostają z nami. Potrafią sobie radzić z poszukiwaniem jedzenia, nie boją się również zimna. Jednak, gdy temperatura jest bardzo niska i spadnie dużo śniegu, trzeba im pomóc. Warto wysypać do karmnika trochę nasion słonecznika albo zawiesić kawałek słoninki.

- Ojej! To ja na pewno razem z dziećmi będę sypał ziarno i okruszki chleba do karmnika, żeby ptaki miały co jeść. Dziękuję ci wiewióreczko za te informacje.

- Do zobaczenia Trampolinku! – zawołała wiewiórka i pobiegła szukać orzeszków.

 

„Wieje wiatr” – zabawa ruchowa z pokazywaniem

Wieje, wieje, wieje wiatr,      (naśladowanie wiatru, wymachy uniesionymi rękami w jedną i w drugą stronę)

liście z drzew spadają.           (ruch rąk z góry na dół)

Wieje, wieje, wieje wiatr,      (jw.)

liście z drzew spadają.           (jw.)

Listek tu                                 (klaśnięcie z jednego boku na sylabę tu), listek tam. (klaśnięcie z drugiego boku na sylabę tam)

Listek tu i tam.                       (rytmiczne klaśnięcie 3 razy)