Dydaktyka język francuski

 Dydaktyka z języka francuskiego na rok szkolny 2017/2018

 

Cele szczegółowe
Dziecko:
- potrafi przedstawić się w języku francuskim
- rozumie proste polecenia
- nazywa podstawowe kolory
- zna przynajmniej 3 słówka w zakresie jednego kręgu tematycznego
- rozpoznaje wprowadzane piosenki i wierszyki, próbuje je śpiewać/ recytować
- aktywnie i chętnie bierze udział w zabawach i grach
-.reaguje na język gestem i słowem
- liczy w zakresie 1- 5 lub od 1-10  lub od 1-20 w zależności od wieku
- chętnie słucha bajek, opowiadań i piosenek
- rozumie proste polecenia nauczyciela w języku francuskim
 Nauka języka francuskiego odbywa się za pomocą zabaw i aktywności ruchowych, które są jedną z najważniejszych form rozwoju małego dziecka. W trakcie zabaw przygotowanych przez nauczyciela, dzieci mają okazję przyswajać nowe słownictwo, uczą się piosenek i wierszyków, a także zapamiętują najczęściej stosowane wyrażenia i zwroty, potrzebne do codziennej komunikacji w języku francuskim. Nauka języka obcego dla najmłodszych, w formie zabawy, jest dla dzieci bardzo przyjemna i łatwa, a co najważniejsze skuteczna i przynosząca długotrwałe efekty. Celem programu jest rozwijanie umiejętności językowych poprzez odwołanie się do wrażliwości najmłodszych, tak aby naturalnie i z radością mogli poznawać język francuski. Zajęcia przygotowują przedszkolaki do poprawnego artykułowania dźwięków wywodzących się z języków obcych, co w przypadku języka francuskiego ma ogromne znaczenie.
Głównym źródłem słownictwa na lekcjach języka francuskiego na poziomie przedszkola są:
- piosenki (połączone z ruchem),
- wierszyki i rymowanki,
- gry edukacyjne,
- ilustracje, plansze obrazkowe, plakaty,
- zastosowanie elementów otoczenia,
- ilustrowanie słów gestami, mimiką i czynnościami,
- wykorzystywanie tradycyjnych gier i zabaw pomagających w utrwalaniu słownictwa (m.in. głuchy telefon, memory itp.),
- zabawy plastyczne,
-zabawy przy muzyce,
- gry edukacyjne,
Obszary tematyczno-leksykalne:
Zakres materiału leksykalnego wyznaczony jest przez tematy, które podzielone zostały na cztery obszerne działy. Każdy z nich składa się z kolejno usystematyzowanych tematów:
Maluszki
Rodzina (la famille)
Dom (la Maison)
Ubrania (les vêtements)
Owoce (les fruits)
Warzywa (les légumes)
Żywność (la nourriture)
Części ciała (les corps)
 PRZEDSZKOLE:
Sala (la salle)
Zabawki (les joutes)
Plac zabaw (le cour de récréation)
NATURA
Pory roku (les saisons)
Pogoda (le temps)
Zwierzęta domowe (les animaux de compagnie)
Zwierzęta hodowlane (les animaux de la ferme)
MATEMATYKA
Liczby (les nombers)
Kolory (les couleurs)
Średniaki
Rodzina (la famille)
Pokój (la chambre)
Meble ( les meubles)
Dom (la maison)
Ubrania (les vêtements)
Owoce (les fruits)
Warzywa (les légumes)
Żywność (la nourriture)
Części ciała (les corps)
Sport (le sport)
PRZEDSZKOLE:
Sala (la salle)
Meble (les meubles)
Zabawki (les joutes)
Plac zabaw (le cour de récréation)
Jadalnia (la salle à manger)
NATURA
Określenie czasu ( expression de temps)
Pory roku (les saisons)
Dni tygodnia (les jours de la semaine)
Pogoda (le temps)
Zwierzęta domowe (les animaux de compagnie)
Zwierzęta hodowlane (les animaux de la ferme)
Rośliny (les plantes)
MATEMATYKA
Liczby (les nombers)
Kolory (les couleurs)
Figury geometryczne (les figures géométriques)
 
 
 
Starszaki
Rodzina (la famille)
Pokój (la chambre)
Meble ( les meubles)
Kuchnia (la cuisine)
Łazienka (la salle de bain)
Owoce (les fruits)
Warzywa (les légumes)
Żywność (la nourriture)
Napoje (les boissons)
Części ciała (les corps)
Twarz (le visage)
Ubrania (les vêtements)
Higiena (l’hygièn)
Przedszkole:
 Sala (la salle)
Meble (les meubles)
Zabawki (les joutes)
Plac zabaw (le cour de récréation)
Jadalnia (la salle à manger)
sport (le sport)
NATURA
Określenie czasu ( expression de temps)
Pory roku (les saisons)
Pory dnia (heure de la journée)
Dni tygodnia (les jours de la semaine)
Miesiace (les mois de l’année)
Pogoda (le temps)
Zwierzęta domowe (les animaux de compagnie)
Zwierzęta hodowlane (les animaux de la ferme)
Zwierzęta morskie (les animaux marins)
Zwierzęta leśne (les animaux de la foret)
Rośliny (les plantes)
MATEMATYKA
Liczby (les nombers)
Liczby porządkowe (les nombres ordinaux)
Kolory (les couleurs)
Figury geometryczne (les figures géométriques)
 
 
Rozwijanie sprawności mówienia dziecka podczas nauki języka francuskiego polega na zachęcaniu do powtarzania słów, zwrotów, prostych wierszyków, rymowanek, piosenek.
Dziecko kończące przedszkole w zakresie umiejętności mówienia:
- nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu,
- powtarza proste zwroty często używane przez nauczyciela,
- potrafi przedstawić się, wyrazić swoje upodobania oraz niezadowolenie,
- recytuje wierszyki, rymowanki, śpiewa poznane piosenki,
- odgrywa krótkie scenki ćwiczone na zajęciach.
Dziecko kończące przedszkole w zakresie rozumienia ze słuchu:
- potrafi rozpoznać brzmienie i melodię języka francuskiego,
- rozumie proste polecenia nauczyciela i właściwie na nie reaguje,
- rozumie poznane słowa,
- rozpoznaje piosenki, wierszyki, rymowanki,
- rozumie sens opowiedzianych historyjek wspieranych obrazkami, gestami i przedmiotami.