Dydaktyka - październik 2017

Dydaktyka - październik 2017

 TEMATYKA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK W GRUPIE „PSZCZÓŁKI”

 

TYDZIEŃ I. „BY ŚWIAT POZNAĆ I ZROZUMIEĆ, ĆWICZYĆ ZMYSŁY TRZEBA

                         UMIEĆ”

 • NAUKA WYLICZANKI „CZĘŚCI CIAŁA”
 • OKREŚLANIE KIERUNKÓW WZGLĘDEM WŁASNEGO CIAŁA
 • ROZRÓŻNIANIE CHARAKTERYSTYCZNYCH CECH JESIENI
 • TEATRZYK W PRZEDSZKOLU
 • ZAPOZNANIE Z DRUKOWANĄ LITERĄ a, A
 • ROZPOZNAWANIE GŁOSKI „a” JAKO SAMOGŁOSKI
 • ROZPOZNAWANIE I NAZYWANIE FIGUR GEOMETRYCZNYCH

 

WYLICZANKA „CZĘŚCI CIAŁA”

 

Każde dziecko ma dwie rączki

i dwie nóżki także ma.

Jeden nosek, jedne usta,

ale oczka także dwa.

Gdy jest jasno, wszystko widzą

oczka dziecka obydwa.

Gdy jest ciemno, wszystko słyszą

uszka dziecka – też są dwa.

 

TYDZIEŃ II. „MIĘDZY DRZEWAMI PRZEMYKAJĄ PROMIENIE SŁOŃCA,

                          KROPLE DESZCZU I JESIENNA MUZYKA”

 • SHOW NAUKOWE W PRZEDSZKOLU
 • ZAPOZNANIE Z CHARAKTERYSTYCZNYMI CECHAMI JESIENNEJ POGODY
 • ZAPOZNANIE Z DRUKOWANĄ LITERĄ o, O
 • ROZPOZNAWANIE GŁOSKI „o” JAKO SAMOGŁOSKI
 • NAUKA PIOSENKI „MALOWAŁA JESIEŃ”
 • DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI SZACOWANIA I PORÓWNYWANIA WIELKOŚCI

 

PIOSENKA „MALOWAŁA JESIEŃ”

 

 1. Malowała jesień w parku wszystkie liście,

                                    na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.

                                    La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

                                    na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.

2.   Przyleciała sroczka i usiadła z boku,

     przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.

     La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

     przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.

3.   Wietrzyk to zobaczył i pędzi po lesie,

     kolorowe liście zrywa i ze sobą niesie.

    La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

    kolorowe liście

 

TYDZIEŃ III. „ROK SZKOLNY ZACZYNAMY, A WIĘC KSIĄŻKIZABIERAMY”

 • OMÓWIENIE ZASAD BEZPIECZNYCH KONTAKTÓW Z OSOBAMI DOROSŁYMI
 • KSZTAŁTOWANIE POJĘCIA LICZBY 1
 • KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI WYODRĘBNIANIA ZBIORÓW
 • UTRWALANIE NUMERÓW ALARMOWYCH
 • PREZENTACJA DRUKOWANEJ LITERY m, M
 • OKREŚLANIE GŁOSKI „m” JAKO SPÓŁGŁOSKI
 • SPOTKANIE Z MOTYLAMI
 • WARSZTATY - JAPONIA
 • DOSKONALENIE UMIEJ. CZYTANIA W ZAKRESIE POZNANYCH LITER

TYDZIEŃ IV. „W NASZEJ RODZINIE MIŁO CZAS PŁYNIE”

 • KSZTAŁTOWANIE POJĘCIA LICZBY 2
 • WYJAZD DO ZAPRZYJAŹNIONEJ SALI ZABAW „BAJLANDIA”
 • PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
 • HALLOWEEN W PRZEDSZKOLU
 • ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI SZEREGOWANIA I SEGREGOWANIA
 • ZAPOZNANIE Z DRUKOWANĄ LITERĄ t, T
 • OKREŚLANIE GŁOSKI „t” JAKO SAMOGŁOSKI

TYDZIEŃ V. „JESIENNE PIOSENKI ŚPIEWAMY I NA INSTRUMENTACH

                           GRAMY”

·              UTRWALANIE NAZW INSTRUMENTÓW PERKUSYJNYCH

·              NAUKA PIOSENKI „ORKIESTRA”

·              LICZYMY KASZTANY – ĆWICZENIA W PRZELICZANIU

·              UCZYMY SIĘ OKREŚLAĆ BARWY JAKO CIEPŁE I ZIMNE

·              ZAPOZNANIE Z DRUKOWANĄ LITERĄ l, L

 

 

PIOSENKA „ORKIESTRA”

 

 1. Mały jeżyk na bębenku gra,

                                               ram, tam, tam, ram, tam, tam, ram, tam, tam.

2.   Na grzechotkach grają misie dwa,

     szu, szu, szu, szu, szu, szu, szu, szu, szu.

3.   Szary zając na talerzach gra,

     bum ta ra, bum ta ra, bum ta ra.

4.   Młody dzięcioł w drzewo puka tak,

     stuku puk, stuku puk, stuku puk.

5.   Już orkiestra rytm ten dobrze zna,

    ram, tam, tam, ram, tam, tam, ram, tam, tam.