Dydaktyka język angielski

 1.     Witamy się i przedstawiamy po angielsku.

-       Hello, Good morning, Hi, I am……., What’s your name?, How are you?, I’m fine, thank you. Goodbye. Zwroty grzecznościowe utrwalamy za pomocą  piosenki

2.     Poznajemy różne uczucia: np. zmeczenia, zadowolenia Wyrażanie emocji. Rozpoznawanie obrazów. Krótkie odpowiedzi

       -Are you happy, sad, angry, thirsty, hungry? Yes, I am.

        -zabawa z flashkartami pomaga utrwalać słownictwo

3.     Na każdej lekcji wspólnie odliczamy obecne dzieci dzięki czemu w trakcie zabawy poznajemy liczebniki główne

4.     Na każdej lekcji powtarzamy słownictwo związane z codziennymi, rutynowymi czynnościami

5.     Poznajemy nazwy kolorów i ich odcieni

-       pink, red, white, black, orange, yellow, green, blue, purple, violet

-       Zabawy ruchowe, wskazywanie kolorów, nazywanie ich, zabawa kostką,zabawa w bingo, wskazywanie przedmiotów w wywołanych kolorach

6.     Poznajemy angielskie abecadło.

- Piosenka: ABCD...sing with me…..układamy literowe puzle

7.     Moja rodzina. Nazwy członków rodziny.

-       This is my family. This is my….. and this is ….. . mummy, daddy, sister, brother, grandpa, grandma, me

-       Piosenki:  Daddy finger, Mummy finger….

8.     Poznajemy nazwy przedmiotów szkolnych.

9.     Liczymy. Liczba mnoga rzeczowników.

 -Piosenka: One,Two Buckle my shoe..One little,two little,......

10.  Poznajemy nazwy części ciała ze wskazywaniem ich na sobie.

-      ears, fingers, mouths, eyes, head, nose, toes, knees

    Piosenka: Head, shoulders, knees and toes.....

11.  Poznajemy nazwy różnych przedmiotów związanych z domem i tym co poza nim.

  -bus, car, train, bike, scooter

  -house, table, chair, window, wall, door, ceiling…

- Piosenka: The wheels on the bus….

12.  Poznajemy różne zawody

-doctor, singer, teacher, bus-driver, nurse, dentist, shop-assistant

13.  Ćwiczenia ruchowe TPR- wydawanie poleceń i reagowanie na nie. Zabawa:  Simon says….   Flies are flying… Twister…. The witch is watching....close your eyes and then open your eyes

- Touch your……   - Open your …..           – jump ……          - Say………   

- Point to…….       - Close your ……         - Count to …..      - Turn ……….             

14.  Zaimki miejsca: w, na , pod, obok.   ( in, on, under, next to).

-Zabawa Monkey in the box. Zabawa Where is Alvin?

15.  Boże Narodzenie, Wielkanoc. Zabawy ruchowe i plastyczne

-       Christmas tree, presents, balls, snowman, candles, star, sweets, Santa Claus

-       Easter Bunny, Easter eggs, Easter baskets

16.  Nursery rhymes

  -uczymy się angielskie piosenki  e.g.  Humpty, Dumpty, the  Farmer in the     

      Dell wykonując jednocześnie ruchowe zabawy 

    -poznajemy godziny w jez. angielskim również dzięki piosence Hikory, 

    Dickory Dock….

17.  Nazwy zwierząt domowych. Wykonywanie prac plastycznych.

-        cat, mouse, parrot, rabbit, hamster, tortoise, dog, horse, pig.....

 

-       Piosenki: Itsy Bitsy spider, Five little monkeys, Baa, baa black sheep

18.  Nazwy zwierząt egzotycznych. Nazwy zwierząt domowych

-       giraffe, tiger, monkey, zebra, elephant, lion,…….

 

-       Zabawa: Domino Game, Memory Cards

 

19.  Nazwy potraw. Zabawa BINGO. Zabawa z piłką- nazywanie potraw

-       apple, pear, banana, ice-cream, popcorn, cola, fish, chips, salad

 

-       potato, tomato, beef, chicken.....

20.  Nazwy części garderoby. Nazywanie i wskazywanie cześci garderoby

-       shorts, socks, shoes, trousers, dress, sweater

     Struktury gramatyczne (dostosowane do różnych grup wiekowych)

·      zaimki osobowe ( I, you, he….)

·      tryb rozkazujący- polecenia, zakazy( jump, stand up)

·      przymiotniki ( kształt, kolor, wielkość- big small)

·      liczebniki główne

·      okoliczniki czasu

·      okoliczniki miejsca

·      rzeczownik, liczba mnoga rzeczownika

·      spójnik: and, but

·      czasownik have, go, play, jump, swim,read,write....

Zabawy dostosowane są do grup ze względu na wiek dzieci