Dydaktyka - listopad 2017

 Tematyka zajęć dydaktyczno – wychowawczych na listopad

Tydzień I „Jesienny deszcz”
·      budzenie zainteresowania zjawiskami przyrody
·      utrwalenie wiadomości o jesieni
·      zapoznanie z literą U
·      kształtowanie analizy głoskowej wyrazów
 
Deszcz
Dorota Gellner
 
Dzień był srebrny
i deszczowy
i deszcz padał
brylantowy.
Każdy się przed deszczem chował,
tylko mnie ktoś zaczarował.
Stałam na tym deszczu, stałam,
aż w ten deszcz się zaplątałam!
W srebrne nici
i tasiemki,
w brylantowy
sznurek cienki,
w mokre wstążki,
w srebrną wełnę,
w srebrne sieci
deszczu pełne.
Zaplątałam się po uszy!
Kto mnie teraz
z miejsca ruszy?
 
 
Spacer po dywanie
 
1.  Kiedy niebo płacze,
idziemy na spacer
dookoła stołu
z piosenką wesołą.
 
Ref.:  Idą parami
lalki z misiami,
depczą dywan,
depczą dywan
z frędzelkami!
Idą parami
lalki z misiami,
a gumowe
piłki dwie
 po podłodze
toczą się!
 
     2.  Choć za oknem dmucha,
nikt wiatru nie słucha,
chodzi dookoła
wycieczka wesoła.
 
Ref.:  Idą parami…
 
Tydzień II „Ciekawe, dlaczego…”
·      wprowadzenie nazw symboli narodowych
·      zapoznanie z hymnem Polski i odpowiednią postawą
·      nauka określania swojej narodowości i nazwy kraju, w którym mieszkamy
·      poznanie zasady powstawania zjawiska cienia
·      uświadomienie roli światła w życiu ludzi, roślin i zwierząt
·      zapoznanie z literą Y
·      kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze
·      zdobycie wiedzy na temat właściwego segregowania śmieci
 
 
Nocny spacer
 
Ciemną nocą przez ogródek spacerował leśny ludek.
Skacze kamyk po kamyku, aż tu nagle – fiku-miku! –
stłukł dwie lampki z porcelany oraz kubek farbowany.
 
Widzi ciemność dookoła. Myśli głośno: – Przejść nie zdołam.
Co mam zrobić w środku nocy? Gdzie poszukać mam pomocy?
Umówiłem się z kolegą, by układać nowe lego!
 
Nagle księżyc się pochylił, błysnął światłem i po chwili…
Bardzo skrzata rozbawiło to, co przed nim się zjawiło.
To był CIEŃ! Zgadnijcie jaki, moje miłe przedszkolaki!
 
Tydzień III „Mój zwierzak”
·      poznanie nazw zwierząt domowych i hodowlanych
·      poznanie warunków potrzebnych do prawidłowego rozwoju i wzrostu zwierząt
·      uwrażliwienie na potrzeby zwierząt
·      poznanie zwierząt żyjących na farmie
 
Miała baba koguta
 
1.       Miała baba koguta, koguta, koguta,
wsadziła go buta, do buta. Siedź!
         
Ref.:       O mój miły kogucie, kogucie,
kogucie, kogucie, kogucie, kogucie,
jakże ci tam w tym bucie, w tym bucie,
w tym bucie, w tym bucie jest?
    
2.       Miała baba barana, barana, barana,
wsadziła go siana, do siana. Siedź!   
     
Ref.:       O mój miły baranie, baranie,
baranie, baranie, baranie, baranie,
jakże ci tam w tym sianie, w tym sianie,
w tym sianie, w tym sianie jest?
 
3.       Miała baba prosiaka, prosiaka, prosiaka,
wsadziła go do saka, do saka. Siedź!         
 
Ref.:       O mój miły prosiaku, prosiaku,
prosiaku, prosiaku, prosiaku, prosiaku,
jakże ci tam w tym saku, w tym saku,
w tym saku, w tym saku jest?
 
Tydzień IV „Tydzień Pluszowego Misia”
·      wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich
·      zachęcanie do spożywania owoców
·      nabycie umiejętności posługiwania się mapą
·      stwarzanie okazji do realizacji samodzielnych projektów
·      rozwijanie zainteresowań światem zwierząt
·      dostrzeganie szczegółów postaci niedźwiedzia
 
Niedźwiadek
Jedna łapka, druga łapka,
ja jestem niedźwiadek!
Jedna nóżka, druga nóżka,
a to misia zadek.
Lubię miodek, kocham miodek,
podkradam go pszczółkom
jedną łapką, drugą łapką
lub podbieram rurką.