Dydaktyka-listopad 2017

TEMATYKA ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNY
W MIESIĄCU LISTOPADZIE
           
I TYDZIEŃ "MY SIĘ DESZCZU NIE BOIMY"
             Żabki w pierwszym tygodniu listopada utrwalać będą znajomość cech pogody jesiennej. Wysłuchają wiersza H. Ożogowskiej pt. „Listopad”. Wdrażać się będą do aktywności przy udzielaniu odpowiedzi. W trakcie spaceru do parku przyglądać się będą drzewom, krzewom. Sprawdzać będą czy są one suche czy wilgotne. Poznają skutki wilgotnej pogody. Ponadto będą rozwijać wrażliwość muzyczną w trakcie rysowania do muzyki. Dzieci będą doskonalić umiejętność przyporządkowywania pasujących do siebie elementów. Podczas zabawy „Parasol” przedszkolaki będą rozwijać spostrzegawczości i koncentracje. Doskonalić będą prawidłową artykulacje głosek i wyrazów. Podejmą próby nauki piosenki „Nie bój się deszczu” – dostrzegać będą również zmianę natężenia dźwięków: głośno – cicho. Podczas zabaw dzieci będą ubierać lalki i misie, przez co wdrażajać się będą do samodzielności. W bieżącym tygodniu „Żabki” będą również wykonywać ćwiczenia mające na celu kontrolowanie swojego ciała: rozluźnienia, odprężenia, mobilizowania. Poprzez zabawy z plasteliną będą doskonalić sprawność palców rąk.
 
TEMATYKA:
  • „Ale plucha”,
  • „Deszcz na dworze”
  • „Na deszcz parasol i peleryna”,
  • „Kapie, chlapie”,
  • „Cienki i gruby”,
H. Ożogowska „Listopad”
Szedł listopad przez wieś, w drogę.
– Ale sucho! Ach! Nie mogę!
Jak potrwają takie susze,
to na pewno się uduszę!
Panie deszczu, pani słoto,
proszę tutaj zrobić błoto!
Proszę wody rozlać dużo:
co dwa kroki trzy kałuże.
 
„Nie bój się deszczu”
Ref.: Kalosze ciap, ciap, ciap,
kałuże chlap, chlap, chlap,
nie bój się deszczu,
kropelki łap! łap! łap!
 
1. Mokra buzia,
mokre drzewa,
mokry wiatr
piosenkę śpiewa:
 
Ref.: Kalosze…
 
2. Mokry chłopiec
i dziewczynka,
mokra twoja
pelerynka…
 
Ref.: Kalosze…
 
II TYDZIEŃ „DZIELNI JAK ŻOŁNIERZE”
            Dzieci wysłuchają fragmentu baśni J. Ch Andersena „Dzielny ołowiany żołnierzyk”. Oglądanie ilustracji w albumach przedstawiających pojazdy wykorzystywane w wojsku – poznanie nazw i przeznaczenia pojazdów wojskowych. Przedszkolaki wykonają czołg techniką origami. Podczas zajęć dydaktycznych Żabki poznają zasady konstruowania gier planszowych doskonaląc umiejętność przeliczania w zakresie 3. W trakcie zajęć umuzykalniających będą wdrażać się do używania zwrotów grzecznościowych. W trakcie oglądania i kolorowania polskiej flagi i godła dzieci będą doskonalić znajomość kolorów i sprawność grafomotoryczną. „Żabki” będą przyklejać na kartkę materiały przyrodnicze np. liście, zasuszone kwiaty tworząc „Jesienny bukiet dla żołnierzy”. Ponadto będą pokonywać stopą za stopą ścieżkę o różnej długości narysowaną kredą na kostce chodnikowej doskonaląc w ten sposób zmysł równowagi. Podczas zajęć matematycznych będą układać kalendarz składający się z dni i nocy.  
 
TEMATYKA:
·       „Polski żołnierz”,
·       „Czołg”,
·       „Wyścig do bazy”,
·       „Kalendarz”,
·       „Co wiemy o pracy żołnierzy?”,
H. Ożogowska „Polski żołnierz”
A jak ja urosnę,
i jak będę duży,
zostanę żołnierzem,
w wojsku będę służył.
Będę chodził dumny
w żołnierskim mundurze.
A gdy kto mnie spyta,
powiem: Polsce służę.
 
III  TYDZIEŃ „MALI BADACZE – ZABAWY Z WIATREM"           
W trzecim tygodniu listopada przedszkolaki poznają zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla pory roku – jesieni. Wysłuchają i podejmą próby nauki piosenki pt. „Idzie zuch, wicher dmucha”. Podczas zabawy dydaktycznej „Czarodziejski worek” rozpoznawać będą po dotyku przedmioty unoszące się na wietrze np. liście, piórko, samolotu z papieru, chusteczki. W trakcie zajęć rytmicznych „Wiatr, deszcz, burza” reagować będą doskonalić umiejętność zmiany ruchu na dźwięk lub sygnał. Żabki będą kształtować orientacje w schemacie ciała, zgodnie współdziałać w sytuacjach zadaniowych. Wykonując ćwiczenie pt. „Jesienne porządki” przedszkolaki będą kształtować nawyk prawidłowego oddychania (wciągania powietrza nosem, wydychania ustami). Podczas tańca z chusteczkami do wesołej muzyki będą obserwować poruszające się na wietrze chusteczki. Wykonywać będą pracę plastyczną według instrukcji nauczyciela. 
 
TEMATYKA:
·       „Co wiemy o wietrze?”,
·       „Wesołe kleksy”,
·       „Wieje wiatr”,
·       „Poczuj wiatr różnymi częściami ciała”,
·       „Puszczanie latawca”,
 
„Idzie zuch, wicher dmucha”
 
Przygotował zuch dwie ręce,             (dzieci pokazują dwie ręce)
tylko dwie, bo nie miał więcej.         (kręcą przecząco głową w prawą i lewą stronę)
Ręka lewa, ręka prawa,                     (pokazują rękę lewą, potem prawą)
dla nas zuchów to zabawa!                (klaszczą lub w inny sposób pokazują zabawę)
 
Ref.: Idzie zuch, wicher dmucha       (dzieci idą po kole, machają uniesionymi rękami)
i do tyłu ciągnie zucha.                     (ciągną do tyłu osobę z przodu)
Ale zuch się nie przejmuje                (kręcą przecząco głową)
i do przodu maszeruje.                      (maszerują do przodu)
Przygotował zuch dwie nogi             (pokazują dwie nogi)
do dalekiej ciężkiej drogi.                 (idą w miejscu)
Noga lewa, noga prawa,                    (pokazujemy nogę lewą i prawą)
dla nas zuchów to zabawa!                (podskakują lub w inny sposób pokazują zabawę)
 
R. Lasota „Wiatr”
Zerwał z głowy czapkę wiatr,
szalik z szyi wiatr też skradł,
zabrał babci parasolkę,
potem płaszcz zawinął w rolkę,
w okiennice z trzaskiem wpadł,
taki psotnik, mały wiatr.
 
IV TYDZIEŃ „W DZIEŃ I W NOCY”
W ostatnim tygodniu listopada przedszkolaki wysłuchają opowiadania M. Niewielskiej „Kiedy zbliża się noc”. Podczas rozmowy z dziećmi na temat ich zajęć w domu będą doskonalić umiejętność komunikacji językowej. Sprawność dłoni i palców rąk przedszkolaki będą doskonalić w trakcie kolorowania kredkami obrazków przedstawiających budynki. Podczas zajęć matematycznych Żabki będą doskonalić umiejętność klasyfikowania oraz kształtować umiejętność odczytywania symbolicznych oznaczeń. Utrwalać będą znajomość cech charakterystycznych dla pory dnia i nocy. Sprawność manualną i umiejętność współpracy przedszkolaki będą rozwijać w trakcie zabaw konstrukcyjnych klockami. „Żabki” będą ćwiczyć prawidłową artykulację oraz rozwijać umiejętność zapamiętywania. Podczas zabaw ruchowych w sali przedszkolnej  oraz na świeżym powietrzu będą ćwiczyć reakcję na sygnał słowny, rozwijać motorykę dużą i kształtować zręczność. Lepiąc ślimaka z plasteliny doskonalić będą umiejętność manipulowania materiałem plastycznym oraz ćwiczyć sprawność palców. 
                                                                                                         
TEMATYKA:
·       „Słoneczko i księżyc świecą na niebie”,
·       „Łóżeczko lalki Julki”,
·       „W dzień i w nocy”,
·       „Czego brakuje na obrazkach?”,
·       „Jestem odważny”
 
M. Konopnicka „Poranek”
Minęła nocka, minął cień,
Słoneczko moje, dobry dzień!
Słoneczko moje kochane,
W porannych zorzach rumiane.
Minęła nocka, minął cień,
Niech się wylega w łóżku leń,
A ja raniutko wstanę,
Zobaczę słonko rumiane.
 
H. Ożogowska „Sitowie”
Nad jeziorem brzeg zielony,
szumi tam sitowie.
Może mówi jakieś bajki?
Może nam opowie?
– Szu, szu! Tutaj dzika kaczka
wychowała dzieci.
– Szu, szu! Rybki śpią w jeziorze,
kiedy księżyc świeci.
Szu, szu! Raki zabijaki zamieszkują w jamie.
– Szu, szu! Bocian straszył żabki,
skarżyły się mamie.
My z sitowia kobiałeczek
upleciemy sporo.
Będą w mieście przypominać

zielone jezioro.