Dydaktyka - marzec

 Tematyka zajęć dydaktyczno - wychowawczych na marzec

GRUPA „PSZCZÓŁKI”

 

TYDZIEŃ I. „Zimo! Do zobaczenia za rok!”

§  Nauka piosenki „Zbudź się rzeczko”

§  Zapoznanie z drukowaną literą „ł, Ł”

§  „Prace w ogródku” – nauka rymowanki

§  Porzekadła i przysłowia ludowe związane z wiosną

§  Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną

Piosenka „Zbudź się rzeczko”

I.                    Była rzeczka, nie ma rzeczki,
skryła się pod lodem,
ale marzec, ciepły marzec
zbudzi śpiącą wodę.
Ref. Zbudź się rzeczko, zbudź się rzeczko,
obudź swoje fale,
otwórz oczy swe niebieskie,
płyń przed siebie dalej.
II.        Wiatr przefrunie, wiatr przebiegnie
znad zielonej łąki
i przyniesie liść zielony
i kwiatowe pąki.
Ref. Zbudź się rzeczko –

                                         III.   I przybiegną latem dzieci
                                                         z bosymi nogami,
                                                  wejdą w wodę przezroczystą,
                                                    baw się rzeczko z nami.
                                                   Ref. Zbudź się rzeczko...

 

Rymowanka „Prace w ogródku”

W moim ogródku zrobię porządki:     (dzieci naśladują zamiatanie miotłą)

             wygrabię suche gałązki ze ścieżki,   (naśladują grabienie)

             na barwne kwiaty przekopię grządki.     (naśladują kopanie)

             W wiosenną ziemię nasionka wsieję,     (naśladują sianie dwoma paluszkami)

             a potem z konewki je podleję.      (naśladują podlewanie konewką)

             Na wiosennym słonku    (pokazują rękoma okrągłe słońce)

             wszystko się odmieni    (pokazują ruchem ręki wzrastanie roślin od ziemi)

             i mój piękny ogród  

             wnet się zazieleni.     (przykładają dłonie raz jedną, raz drugą, wąchając kwiaty)

 

TYDZIEŃ II. „Już przybyła wiosna miła”

§  Nauka piosenki „Maszeruje wiosna”

§  Zapoznanie z drukowaną literą „z”, „Z”

§  Obserwacja w terenie zjawisk charakterystycznych dla wiosny

§  Doskonalenie umiejętności dodawania liczb w zakresie 10

§  Doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter

§  Utrwalenie nazw wiosennych kwiatów

§  Poszerzenie wiedzy o ptakach

 

Piosenka „Maszeruje wiosna”

I.                    Tam daleko gdzie wysoka sosna, maszeruje drogą mała wiosna

                      Ma spódniczkę mini, sznurowane butki i jeden warkoczyk krótki.

 

Ref.               Maszeruje wiosna i ptaki wokoło lecą i świergocą głośno i wesoło

                                           Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat gdy go w górę wznosi zielenieje świat.

 

II.                 Nosi wiosna dżinsową kurteczkę, na ramieniu mała torebeczkę

            Chętnie żuje gumę i robi balony a z nich każdy jest zielony

 

                                  Ref.               Maszeruje .....

 

III.              Wiosno, wiosno nie zapomnij o nas, każda trawka chce być już zielona

                     Gdybyś zapomniała inną droga poszła , zima by została mroźna.

 

                                  Ref.                Maszeruje..................

 

 

TYDZIEŃ III. „O wiosennych świętach każdy z nas pamięta” 

§  Poznanie tradycji i obrzędów ludowych związanych ze Świętami Wielkanocnymi

§  Zapoznanie z drukowaną literą „j”, „J”

§  Przybliżenie tradycji związanych z dekorowaniem jajek i ich symboliką

§  Zapoznanie z tradycyjnymi potrawami wielkanocnymi

§  Nauka piosenki „Wieziemy tu kogucika”

Piosenka „Wieziemy tu kogucika”

1.     Wieziemy tu kogucika,

                                                                    dajcie jajek do koszyka,

                                                                    dajcie, aby choć ze cztery,

                                                                    a do tego ze trzy sery

                                                                    dla kogucika!

                                                                                        Kukuryku!

2.            Do was tutaj wstępujemy,

         zdrowia, szczęścia winszujemy,

        dajcie też, co macie dodać,

        zdrowia, szczęścia nie żałować

        dla kogucika!

                            Kukuryku!

3.            Oj, zieleni się, zieleni

                                                                       młoda trawka tuż przy ziemi,

                                                                       kukuryku, kukuryku

                                                                       już i pełno jest w koszyku

                                                                       dla kogucik!

                                                                                          Kukuryku!

 

TYDZIEŃ IV. „Zwierzęta z daleka i z bliska”

§  Zapoznanie z drukowaną literą „F”, „f”

§  Poznawanie wybranych gatunków roślin i zwierząt – mieszkańców łąki

§  Przybliżenie życia zwierząt oceanicznych i morskich

§  Zapoznanie z warunkami życia żółwi wodnych

§  Wprowadzenie znaku „=”

§  Nauka wiersza „Żółw” Jana Brzechwy

Wiersz „Żółw” Jana Brzechwy

Najgłupszy nawet muł wie, Jak są powolne żółwie.

Żeby żółwiowi dopiec, Szydził zeń pewien chłopiec:

- Pan chodzi wprost pokracznie. Niech się pan wprawiać zacznie!

Doprawdy, jak to można? Istota czworonożna,

A ledwie się telepie! Już ślimak chodzi lepiej!

Żółw żachnął się w skorupie: - Też mi gadanie głupie!

Gdyby ci ktoś dla hecy Władował dom na plecy,

Czy również w tym wypadku Chodziłbyś szybko, bratku?

To rzekłszy łypnął okiem I odszedł żółwim krokiem